VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

Bezpilotní rotorový systém

3.Q

Během podzimních měsíců dodáme zákazníkovi další drak pro bezpilotní rotorový univerzální systém (UAV/drone).

Bezpilotní systémy jsou určeny k leteckému monitoringu nejen při operačním nasazení armádních jednotek, ale také pro účely zajištění bezpečnosti a humanitárních úkolů, nevyjímaje nehody, požáry nebo živelné pohromy. Dodávaný drak letounu je vyroben z uhlíkových kompozitů.