VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s téměř stoletou tradicí. 

Hlavním posláním VZLU TECHNOLOGIES je pro svou mateřskou společnost zprostředkovávat:

  • prodej výsledků výzkumu, vývoje a inovací,
  • prodej výrobků VZLÚ,
  • merchandaising,
  • atd.

Kompozitní držáky

DORNIER, PICANOL
realizace pro NAVETA CZ spol. s r.o.

Kompozitní držák optického snímače určený pro zástavbu do tkalcovského paprsku (součást tkacích strojů) řešící problém vysokocyklové únavy vyskytující se u původního kovového provedení držáku.