VZLU Technologies, a.s.

Kompozitní držáky

DORNIER, PICANOL
realizace pro NAVETA CZ spol. s r.o.

Kompozitní držák optického snímače určený pro zástavbu do tkalcovského paprsku (součást tkacích strojů) řešící problém vysokocyklové únavy vyskytující se u původního kovového provedení držáku.