VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

Kompozitní výroba

 

Výroba z kompozitních materiálů:

 

V oblasti kompozitních technologií dále nabízíme:

 • výroba dílů různými technologiemi zpracování kompozitu se zvláštním zaměřením na technologie RTM, VARTM, VIP, RFI a další odvozené infuzní procesy
 • výroba modelů, forem, přípravků
 • laboratorní výroba speciálních kompozitních dílů a vzorků
 • výroba průmyslových ventilátorů a podobných dílů
 • povrchová úprava dílů lakovými systémy

 

Prostřednictvím mateřské firmy zajistíme:

 • konstrukci a vývoj kompozitních dílů dle zadání
 • výpočty a modelování
 • vývoj kompozitních výrobních technologií a jejich zavádění
 • návrh konstrukčních úprav, analýz a zkoušek výrobků
 • zkoušky materiálů a konstrukcí
 • poradenské služby

 

Zkušenosti s výrobou:

 • kompozitních dílů primární i sekundární konstrukce
 • celokompozitních lopatek rotorů ventilátorů, míchadel a turbín
 • rádioprůzračných a elektricky vodivých kompozitních konstrukcí
 • velkorozměrných kompozitních opláštění a krytů
 • zahrnující konstrukční lepení kompozitů
 • kopyt a forem pro kompozitní výrobu