VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

Lopatky axiálního ventilátoru

 

4.Q

Dokončili jsme úspěšně kontrakt na výrobu celokompozitních lopatek rotoru axiálního ventilátoru určeného pro pohon klimatotechnologického tunelu světové automobilky.

Na intenzivní práce v rámci přípravy výroby (obrábění modelu pro zaformování, výroba kompozitních forem, kovových dílů uložení lopatky v nábojovém kole rotoru apod.) čtyřicetikusové série lopatek navázala výroba kompozitních forem a nakonec vlastní výroba sériových kusů, které po absolvování fází kontrol a měření byly kompletně předány v polovině listopadu. Konstrukční návrh kompozitní konstrukce lopatky a potřebné zkoušky a měření zajistila mateřská společnost Výzkumný a zkušební ústav, a.s.