VZLU Technologies, a.s.

Modely pro tunelová měření

Modely
realizace pro Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Modely letadel, pozemních dopravních prostředků, rotorů, krajinných a urbanistických celků a jejich části určené pro ofukování v aerodynamickém tunelu.