VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s téměř stoletou tradicí. 

Hlavním posláním VZLU TECHNOLOGIES je pro svou mateřskou společnost zprostředkovávat:

  • prodej výsledků výzkumu, vývoje a inovací,
  • prodej výrobků VZLÚ,
  • merchandaising,
  • atd.

Modely pro tunelová měření

Modely
realizace pro Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Modely letadel, pozemních dopravních prostředků, rotorů, krajinných a urbanistických celků a jejich části určené pro ofukování v aerodynamickém tunelu.