VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

O nás

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. Personální zabezpečení obou společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků garantujících kvalitu nabízených služeb. Úzká spolupráce s odbornými pracovišti mateřské společnosti umožňuje v případě potřeby zajistit s poptávaným produktem související:

 • vývojové a konstrukční práce
 • výpočty a matematické modelování
 • numerické simulace a optimalizace
 • analýzy a zkoušky materiálů, konstrukcí a systémů
 • ověřovací a průkazné zkoušky a měření
 • poradenské a konzultační služby

 

Propagační materiály ke stažení

 

Poskytované služby

 • prototypová, kusová a malosériová výroba se zaměřením na výrobky pro letecký, energetický, automobilový průmysl a příbuzné obory z oblasti všeobecného průmyslu
 • výroba dílů různými technologiemi zpracování kompozitu se zvláštním zaměřením na technologie RTM, VARTM, VIP, RFI a další odvozené infuzní procesy
 • povrchová úprava dílů lakovými systémy
 • laboratorní výroba speciálních kompozitních dílů a vzorků

 

Zkušenosti s výrobou

 • kompozitních dílů primární i sekundární konstrukce
 • celokompozitních lopatek rotorů ventilátorů, míchadel a turbín
 • rádioprůzračných a elektricky vodivých kompozitních konstrukcí
 • velkorozměrných kompozitních opláštění a krytů
 • zahrnující konstrukční lepení kompozitů
 • kopyt a forem pro kompozitní výrobu
 • modelů pro ofukování v aerodynamickém tunelu (modely letadel, pozemních dopravních prostředků, rotorů ventilátorů, krajinných a urbanistických celků)