VZLU Technologies, a.s.

O nás

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. (VZLÚ).

Hlavním posláním VZLU TECHNOLOGIES je pro svou mateřskou společnost zprostředkovávat obchodní příležitosti.