VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

Řízení kvality

Na konci roku 2013 společnost úspěšně absolvovala všechny potřebné etapy certifikace a dne 29.11.2013 byl systém managementu kvality společnosti VZLU Technologies, a.s., schválen společností Lloyd's Register Quality Assurance; koncem listopadu 2016 pak proběhl recertifikační audit a byl vystaven certifikát managementu kvality č.: PRA6018769/B dle ISO 9001:2008. Tento systém je určen pro oblasti:

Kompozitní výroba podle požadavku zákazníka.

Každoročně probíhají dozorové a interní audity, které ověřují, zda systém managementu kvality VZLU Technologies je vhodný, přiměřený a efektivní.  

Certifikát ISO 9001:2008, č. PRA 6018769/B, platnost do: 5/2017