VZLU Technologies, a.s.

Řízení kvality

Na konci roku 2013 společnost úspěšně absolvovala všechny potřebné etapy certifikace a dne 29.11.2013 byl systém managementu kvality společnosti VZLU Technologies, a.s., schválen společností Lloyd's Register Quality Assurance; koncem listopadu 2016 pak proběhl recertifikační audit a byl vystaven certifikát managementu kvality č.: PRA6018769/B dle ISO 9001:2008. Tento systém je určen pro oblasti:

Kompozitní výroba podle požadavku zákazníka.

Každoročně probíhají dozorové a interní audity, které ověřují, zda systém managementu kvality VZLU Technologies je vhodný, přiměřený a efektivní.  

Certifikát ISO 9001:2008, č. PRA 6018769/B, platnost do: 5/2017