VZLU Technologies, a.s.

Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., (VZLÚ); výzkumného ústavu s více než devadesátiletou tradicí. 

Hlavním posláním společnosti je vyrábět náročné kompozitní konstrukce.

VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

VZLU Technologies úzce spolupracuje v oblasti konstrukce, designu a výpočtů i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi s mateřskou firmou.

Kompozitní přepravní box

_________________

Začali jsme nabízet zákazníkům námi vyvinutý a vyráběný přepravní box sloužící k ochraně vloženého obsahu pro případ jeho přepravy, manipulace či skladování; vhodné např. pro měřicí zařízení či hudební aparatury. 

Přepravní box vyrobený z kompozitních materiálů je opatřen celoobvodovým kováním. Box pro Vás navrhneme i vyrobíme  v požadovaných vnějších rozměrech, opatříme vhodně tvarovanou vnitřní měkčenou výstelkou, případně dohodneme podobu dalších detailů (madla, zámky, pojezdová kolečka apod.).

Pro ilustraci lze uvést, že například přepravní box o vnějších rozměrech cca 850×400×550 mm má při vlastní hmotnosti 10 kg doporučenou nosnost 140 kg.